Kategoria: analytiikka

Asiakasanalytiikkaa Itä-Suomen yliopistolla

21.12.2017

Louhia järjesti Itä-Suomen yliopistolla Joensuussa liiketoimintalähtöisen data-analytiikan hyödyntämistä käsittelevän kurssin alkusyksystä 2016. Kurssi oli ensisijaisesti suunnattu kauppatieteen opiskelijoille. Kurssille osallistui 36 opiskelijaa, jotka opiskelivat neljän intensiivisen lähipäivän ajan Louhian asiantuntijoiden opastuksella.

”Datan louhinta on norefkuva3useva ala ja halusimme tarjota opiskelijoillemme mahdollisuuden oppia ja kuulla, mikä on alan nykytilanne ja  käytäntö liike-elämässä”, kertoo Kauppatieteiden laitoksen johtaja, professori Matti Turtiainen.

Osaamista liike-elämästä

Kurssilla harjoiteltiin liiketoimintalähtöistä data-analytiikan (data mining, machine learning) hyödyntämistä CRISP-DM metodologian vaiheiden mukaisesti. Opiskelijat käyttivät esimerkkinä hypoteettistä asiakasyritystä, jolta löytyy runsaasti hyödynnettävää asiakasdataa. Kurssin aluksi arvioitiin tiedon hyödyntämisen mahdollisuuksia ja datan taloudellista potentiaalia. Tämän jälkeen opiskelijat harjoittelivat mallintamaan asiakasdataa tietokoneella ja luomaan siitä ennuste- ja segmentointimalleja. Lopuksi tulkittiin tulosten mielekkyys.

”Parasta Louhian kurssissa oli, että asioita pääsi tekemään ja oppimaan käytännössä. Kurssilla mentiin suoraan asiaan ja näkökulma oli oikeasta liike-elämästä. Se teki oppimisesta mielenkiintoista”, kommentoi Toivo Isoranta, kauppatieteiden toisen vuoden opiskelija.

Itä-Suomen Yliopistolla päädyttiin Louhian osaamiseen, koska yritys on alansa huippuosaaja, eikä kilpailijoilta löydy juurikaan vastaavia koulutusreferenssejä. Kauppakorkeakoulut ovat yleensä rekrytoineet vakinaista opetushenkilökuntaa data-analytiikan opettamiseen. Itä-Suomen yliopistolla halutaan kuitenkin panostaa yritysyhteistyöhön edistyneen data-analytiikan opetuksessa.

”Tärkeää Louhian vetämässä kurssissa on juuri käytännönläheisyys ja ajankohtainen tieto liiketoiminnan tilanteesta kentällä. Pyrimme lisäämään yritysyhteistyökursseja ja tämä oli hieno mahdollisuus saada opiskelijoillemme tarjolle uusi kurssi kasvavasta alasta”, toteaa professori Turtiainen.

Silmiä avaavaa opetusta

”Olemme aiemmin kouluttaneet ainoastaan yritysmaailmassa, joten yliopisto-opetus oli meillekin uusi ja mielenkiintoinen kokemus”, kertoo kurssilla opettamassa ollut Louhian  toimitusjohtaja Mika Laukkanen. Kurssin sisällöstä tuli hyvää palautetta ja paljon kiinnostuneita kyselyitä. Opiskelijoiden oppimiskäyrä oli jyrkkä.

”Kurssilla opittiin konkreettisesti tekemällä, mikä eroaa positiivisesti asioiden teoreettisesta läpikäymisestä. Asioissa edettiin vauhdilla ja teimme datan analysoinnissa samat vaiheet kuin oikeassa työelämässäkin tehtäisiin. Data-aineiston todenmukaisuus lisäsi vielä aiheen mielenkiintoa”, Isoranta iloitsee.

refkuva4

Data-analytiikan käytäntö on monelle opiskelijalle täysin uutta asiaa, mikä tekee kurssista myös haastavan. Kurssia oli vetämässä Louhialta kaksi ammattilaista, mikä mahdollisti neuvojen ja opastuksen antamisen aina tarvittaessa. Opiskelijapalautteen perusteella Louhian kouluttajat suoriutuivat kurssin vetämisestä hyvin, Turtiainen kertoo.

”Kouluttajat olivat kokeneita ja onnistuivat herättämään mielenkiinnon aihetta kohtaan. Itselleni jäi Louhian kurssista halu tietää aiheesta vielä enemmän, Isoranta pohtii. Suosittelen kurssia ja osallistun itsekin, mikäli jatkokurssi järjestetään.”

” Opiskelijoilta saadun hyvän palautteen perusteella jatkamme yhteistyötä Louhian kanssa”, Turtiainen summaa.

Laukkanen on tyytyväinen, että Louhia sai olla synnyttämässä Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille oivalluksia ja oma-ehtoista kiinnostusta data-analytiikkaan ja sen hyödyntämiseen liiketoiminnassa.


Kurssin sisällöstä ja toteutuksesta vastasi Louhia DataLab tiimistä Olli Leppänen ja Mika Laukkanen.

Louhia DataLab - Machine Learning ja analytiikkaratkaisuja

Yhteydenotto

Mikäli olet kiinnostunut yrityskohtaisista palveluista tai sinulla kysyttävää palvelujemme sisällöstä, niin ota yhteyttä oheisella lomakkeella tai soita Mikalle numeroon 040 845 8432.